می 29, 2017

معایب و مزایای کسب و کار الکترونیکی

شاید همواره این سوال در ذهن یک فرد عادی ایجاد شود که چرا و به چه دلیل به سمت فضائی برویم که شناخت کمی از آن داریم و امنیت و آسودگی فیزیکی را درآن حس نمی کنیم ؟ برای بیان پاسخ به چنین برداشتی می توان گفت در کنار توسعه تکنولوژی و دستاوردهای روزمره بایستی زمینه حرکت را ایجاد کنیم تا بتوانیم از حداکثر پتانسیل موجود در این فضا استفاده کنیم و شاید بتوان حداقل مزایای این استفاده را اینگونه برشمرد:
§ نزدیک شدن ارتباطات
§ دستیابی به بازارهای جدید
§ افزایش میزان فروش و سود
§ کاهش هزینه های معاملاتی و تدارکاتی
§ حذف هزینه هایی مانند تهیه کاغذ ، چاپ ، روشور و کاتالوگ
§ بهبود مدیریت بر روابط مصرف کننده ، عرضه کننده و کارکنان
§ کاهش آلودگی محیط زیست ، ترافیک و ازدحام.

آنچه که مسلم است هر دستاورد جدیدی در ابتدا معضلات و مشکلاتی بهمراه خواهد داشت و در نگاه اول به مفهومی که از کسب وکار بیان کردیم می توان برخی موارد نظیر موارد زیر را به عنوان معضلات نام برد:
§ نگرانی و تامین امنیت موردنیازبه علت قابل لمس نبودن اطلاعات و انتقال اطلاعات
§ اختلال در برنامه کاری در صورت خرابی سیستم
§ ار دست دادن کنترل
§ مشکلات و هزینه های به روز بودن با فناوریهایی که به سرعت پیشرفت میکنند
بطور کلی تمام مواردی که از معایب این تکنولوژی نامبرده می شود در حوزه استفاده از سیستمهای شبکه و جدیدی می باشد که اجرای فرامین به دست انسان و روند و جابجائی آن خارج از حوزه انسانی می باشد.
آنچه که مسلم است گسترش ونفوذ هر فناوری منوط به عوامل بیرونی و درونی درارتباط با آن می باشد ، فضای کسب وکار الکترونیک نیز از این مقوله مستثنی نمی باشد و عواملی تاثیرگذار درآن وجود دارد ، گرچه درجه و میزان تاثیرمتفاوت می باشد، برخی از مهمترین عوامل :
منابع بالقوه : منابع بالقوه نه تنها برای تولید کنند گان کالا و خدمات مناسب است. بلکه مصرف کنندگان آن کالا و خدمات نیز از آن بهره مند می شوند.
وجود شبکه های ارتباطی قوی همراه با اطمینان بالا : دسترسی به پهنای باند بالاتر قسمتی از زیر ساختهای نهادینه شده توسط دولتها است. هر قدر این پهنا بالاتر باشد، حجم و سرعت اطلاعاتی که رد و بدل می کند بیشتر خواهد شد.
میزان مهارت نیروی انسانی : هر چه میزان مهارت و یاد گیری بالاتر باشد کارایی که برای کارها در سیستم به کار می رود موثر تر است.
حجم سرمایه گذاری( برای دستمزدهای بالا) : دستمزدهای بالا همیشه انگیزه عمده ای برای نیروی کار جهت افزایش کارایی و نو آوری به حساب می آید.

 

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team